S námi máte doživotní záruku nejlepších cen a služeb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Finanční plánování MILBOS s. r. o., Hrubá Voda 92, 783 61 Hlubočky, IČ: 02774453 a Milan BOSÁK, OSVČ, Hrubá Voda 92, 783 61 Hlubočky, IČ: 74680722 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely vypracování požadovené nabídky subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Tápete v produktech Vaší banky či pojišťovny?
Domlute si u nás nezávaznou schůzku nebo zadejte poptávku online.
Nezávazně Vám rádi poradíme!

 

Finanční poradenství

Pojištění

Zadejte poptávku

Kontakt

Milan Bosák / Milbos
Sokolská 8, 779 00 Olomouc


info@milbos.cz

+420 774 204 880


(c) 2015 / Všechna práva vyhrazena / webdesign Studio R3D, s.r.o.