Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti je pojištěním, které byste neměli podceňovat. Tento druh pojištění chrání Vás i Vaše blízké v případě, že někomu způsobíte škodu, za kterou jste odpovědni a jste tedy povinni tuto škodu plně nahradit. Jedná se o škodu na majetku, zdraví, životě či škodu finanční. Ptáte se, jaké konkrétní škody máme na mysli? Jsou to např. děti rozbijí zboží v obchodě, vytopení sousedů, zranění někoho při rekreačním sportu (lyže, brusle, kolo) apod. Pokud se Vám stane podobná nepříjemná situace, neváhejte nás okamžitě kontaktovat. Víme, jak danou nepříjemnou situaci promptně řešit a domluvíme s pojišťovnou pro Vás to maximální možné pojistné plnění. Nechte veškerou práci s vyřizováním Vašeho problému na nás.

Pojištění běžné občanské odpovědnosti neboli takzvaná pojistka na „blbost“

Tento druh pojištění Vás ochrání v případě, že někomu způsobíte škodu, za kterou jste zodpovědni a jste tedy povinni tuto škodu plně nahradit. Škoda může být způsobena na majetku, zdraví, životě či škoda finanční. Toto pojištění chrání Vás, Vaši rodinu, Vaše děti. Ptáte se, jaké konkrétní škody máme na mysli? Pak jsou to škody např. děti rozbijí zboží v obchodě, vytopení sousedů, zranění někoho při rekreačním sportu apod.

Modelový příklad:

Náš klient řešil pojistnou událost, kdy s manželkou koupili nové kolo dceři k narozeninám. Krásné, růžové s pomocnými kolečky a třásněmi na konci řídítek. Šli dceři předat dárek před panelák. Dcera byla šťastná, ale chtěla sundat třásně, tyto se jí nezamlouvaly. Táta udělal, o co jej dcera poprosila. Dcera sedla na nové kolo a obnaženými konci řídítek přejela sousedovi přes nové auto. Šli tedy za sousedem, který bydlel pod nimi, aby mu nemilou zprávu oznámili. Tento na ně již čekal ve dveřích a oznámil jim:“Vaše pračka mi vytopila nově vymalovaný byt.“

Vše nakonec dobře dopadlo. Náš klient měl sjednané pojištění odpovědnosti a pojišťovna mu zaplatila vše, poškrábané auto i vytopený byt.

Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo opatrovatele zvířete

Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zvířetem, za kterou odpovídá jako vlastník či opatrovatel.

Pojištění zahrnuje finanční škodu na majetku, zdraví, životě. Nevztahuje se však na zvířata chovaná k výdělečným účelům.

Modelový příklad:

Náš klient šel na vycházku se psem. Ten se utrhl z vodítka a zaútočil na kolemjdoucího. Finále bylo velmi nepříjemné, neboť střet neskončil jen pokousáním, ale i soudním procesem. Pojišťovna nakonec plnila nejen zdravotní výlohy poškozeného, ale i soudní výlohy pojištěného.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Tento druh pojištění pokrývá odpovědnost pojištěného vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti za škodu způsobenou jiné osobě, která vznikla v souvislosti s touto nemovitostí. Vztahuje se rovněž na odpovědnost osob, jež byly pověřeny čištěním a údržbou chodníků, schodišť, chodeb a prostranství patřících k nemovitosti.

Modelový příklad:

Náš klient řešil událost, kdy z jeho domu v zimě spadl sníh na chodník, kde zrovna procházel chodec. Procházející chodec skončil se zlomeným krčním obratlem a šokem v nemocnici. Z pojištění odpovědnosti vlastnictví nemovitosti pojišťovna vyplatila pojistné plnění poškozenému.

PS. Váš dům, věci na pozemku (např. stromy) můžou způsobit jiné osobě újmu jak na zdraví, životě, tak i na majetku. Z domu může odlétnout taška, plech, upadnout omítka. Pád stromu na sousedův altánek, plot, kůlnu může přijít také draho.

Pojištění odpovědnosti vlastníka nebo provozovatele malého plavidla

Tento druh pojištění stejně jako povinné ručení patří k povinným pojištěním. Musí si jej uzavřít Ti, kdo chtějí provozovat motorové a nemotorové malé plavidlo. Pojištění se vztahuje na vnitrozemské vodní cesty, ale lze ho rozšířit i na škody způsobené v evropských vodách. Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu, která má původ ve škodě na zdraví či věci. Spolupojištěnou osobou je také osoba, které pojištěný svěřil pojištěné plavidlo k řízení. Pojištění se nevztahuje na plavidla určená k výdělečným účelům.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli (ZAMZAM)

Pokud zaměstnanec způsobí škodu svému zaměstnavateli, pak zaměstnavatel může po zaměstnanci chtít maximálně 4,5 násobek hrubé mzdy.

Příklady ze života:

  • Skladník = rozbité zboží
  • Automechanik = poškození opravovaného automobilu
  • Učitel = poškození pomůcek (interaktivní tabule, notebook apod.)
  • Obchodní zástupce = poškození, krádež svěřených věcí určených k podpoře prodeje

Modelový příklad:

Náš klient, skladník převrhl paletu se zbožím v celkové hodnotě 100 000 Kč. Jeho hrubý plat činí 15 000Kč. Zaměstnavatel tedy po našem klientovi může maximálně vymáhat 15 000 x 4,5 = 67 500 Kč. Tuto škodu v závislosti na klientem zvolené spoluúčasti pojišťovna našemu klientovi uhradila. Na zbylou část vzniklé škody byl a je ze zákona zaměstnavatel pojištěný.

Pojištění členů orgánů společností

I když se vedoucí pracovníci, ředitelé, členové představenstva společností snaží pracovat svědomitě, aby svým podřízeným ukázali, jak by to ve firmě mělo fungovat, platí i zde pořekadlo „nikdo není neomylný“. I tito vedoucí pracovníci jsou za svá rozhodnutí plně zodpovědni. Proto je důležité mít sjednané pojištění členů orgánů společností.

Modelový příklad:

Finanční ředitel a zároveň i člen představenstva společnosti udělal v době, kdy byl pod velkým tlakem, jediné chybné rozhodnutí, které stálo společnost nemalou částku. Zavinění tohoto bylo nesporné a společnost po tomto členovi orgánu společnosti škodu vymáhala. Nejenom, že pojišťovna uhradila vzniklou škodu, ale také uhradila náklady na právní ochranu.

Kontaktní formulář